மீண்டும்
நிபுணர் கட்டுரைகள்
துவரை காய்த் துளைப்பான் மற்றும் அதன் மேலாண்மை

துவரை என்பது ஒரு முக்கியமான பயிறு வகைப் பயிர் ஆகும், இது ஏக்கருக்கு சராசரியாக 8-10 குவிண்டால் உற்பத்தித் திறன் கொண்டது. விளைச்சல் குறைவதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று காய்த் துளைப்பான் ஆகும். காய்த் துளைப்பான் (ஹெலிக்கோவர்பா ஆர்மிலஜரா), துவரை காய் ஈ (மெலோனோகுரோமைசா அப்டுசா), புள்ளிகாய்த் துளைப்பான் (மெளருக்காவிட் ரேட்டா) ஆகியவற்றால் அதிக சேதம் ஏற்படுகிறது. காய்த் துளைப்பான் காரணமாக ஏற்படும் மகசூல் இழப்பு தீவிர சூழ்நிலைகளில் 100% வரை செல்கிறது. இந்த காய் துளைப்பான்களில், ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிகெரா மிகவும் கடுமையான மற்றும் பொதுவான பூச்சியாகும்.

undefined
undefined

ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிகெரா அந்துப்பூச்சியானது வெளிர் பழுப்பு நிற முன் இறக்கைகளில் “V” வடிவ புள்ளியையும் பின் இறக்கைகளில் இருண்ட விளிம்பையும் கொண்டுள்ளது. தாய் அந்துப்பூச்சியானது கோள வடிவ, மஞ்சள் நிற முட்டைகளை தாவரங்களின் மென்மையான பகுதிகளில் தனித்தனியாக இடும். புழு உடலின் பக்கவாட்டில் அடர் சாம்பல் கோடுகளுடன் பச்சை நிறமாக இருக்கும். கூட்டுப்புழுவாக மாறுதல் மண்ணில் நடைபெறுகிறது.

undefined
undefined

சாப்பிடும் போது, காயின் உள்ளே புழுக்கள் தலையை மட்டும் உள்ளே விட்டு, உடலை வெளிப்பக்கம் வைத்திருக்கும். ஒரு புழு முதிர்ச்சியடைவதற்கு முன்பே 30-40 காய்களை அழித்துவிடும். சேதமடைந்த காய்களில் துளைகள் காணப்படும். பூச்சி தன் வாழ்நாள் சுழற்சியை 28-35 நாட்களில் முடிக்கிறது. பூச்சி வருடத்திற்கு 8 தலைமுறைகளை நிறைவு செய்கிறது.

undefined
undefined

துவரை காய்த் துளைப்பான் மற்றும் அதன் மேலாண்மை

துவரை காய்த் துளைப்பான் மற்றும் அதன் மேலாண்மை

• விதைப்பதற்கு முன் கூட்டுப்புழுவை வெப்பமான சூரியன் மற்றும் பறவைகளுக்கு வெளிப்படுத்த ஆழ உழவு செய்யுங்கள். • சோளம், கம்பு, தினை, அல்லது எள் ஆகியவற்றுடன் ஊடுபயிர் செய்யவும். • இனக்கவர்ச்சிப்பொறியை ஒரு ஏக்கருக்கு 2-3 என்ற விகிதத்தில், 30 மீட்டர் தூரத்தில் செப்டம்பர் முதல் ஜனவரி வரையிலான ஆண் அந்துப்பூச்சிகளைக் கவரும் வகையில் நிறுவவும், இது பூச்சியின் செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்க உதவுகிறது. • பறவை தாங்கிகள் (6’-7’ அடி உயரம்) ஒரு ஏக்கருக்கு 8 வீதம் நிறுவவும். • 25-50% பூக்கும் நிலையில், ஒரு செடியில் 2 முட்டைகள் அல்லது புழுக்கள் காணப்பட்டால், முதல் தெளிப்பாக மெத்தோமைல் 50 SP போன்ற பூச்சிக்கொல்லிகளை தெளிக்கவும். • 5% வேப்ப விதை சாற்றுடன் இரண்டாவது தெளிக்கவும். வேப்ப விதைகள் கிடைக்கவில்லை என்றால், வேம்பு அடிப்படையிலான பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை 2 மிலி/லி தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். • மூன்றாவதாக, 250 கிராம் ராபின் புளூ பவுடர் + 1250 கிராம் வெல்லத்துடன் நியூக்ளியர் பாலிஹெட்ரோசிஸ் வைரஸ் (0.75 மிலி/லி தண்ணீர்) தெளிக்கவும். • பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளில் இண்டோக்ஸகார்ப் 14.5 எஸ்சி அல்லது ஸ்பினோசாட் 45 எஸ்சி அல்லது நோவோலூரோன் 10 ஈசி போன்ற பூச்சிக்கொல்லிகளைக் கொண்டு நான்காவது தெளிக்கலாம். • தேவைப்பட்டால், ஐந்தாவது தெளிப்பை ஆல்பாமெத்ரின் 10 இசி அல்லது ஃபென்வலேவேட் 20 ஈசி உடன் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளில் கொடுக்கலாம். • எதிர்ப்பு வளர்ச்சியைத் தடுக்க பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தவும்.

துவரை என்பது ஒரு முக்கியமான பயிறு வகைப் பயிர் ஆகும், இது ஏக்கருக்கு சராசரியாக 8-10 குவிண்டால் உற்பத்தித் திறன் கொண்டது. விளைச்சல் குறைவதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று காய்த் துளைப்பான் ஆகும். காய்த் துளைப்பான் (ஹெலிக்கோவர்பா ஆர்மிலஜரா), துவரை காய் ஈ (மெலோனோகுரோமைசா அப்டுசா), புள்ளிகாய்த் துளைப்பான் (மெளருக்காவிட் ரேட்டா) ஆகியவற்றால் அதிக சேதம் ஏற்படுகிறது. காய்த் துளைப்பான் காரணமாக ஏற்படும் மகசூல் இழப்பு தீவிர சூழ்நிலைகளில் 100% வரை செல்கிறது. இந்த காய் துளைப்பான்களில், ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிகெரா மிகவும் கடுமையான மற்றும் பொதுவான பூச்சியாகும்.

எங்கள் கைபேசி செயலியை ப் பதிவிறக்கவும்

பயணத்தின்போது : நிகழ்நேர சந்தைத் தரவை, எந்த நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் எங்கள் செயலி மூலம் அணுகலாம். உங்கள் மொழியிலும் கிடைக்கும்.

google play button